Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia usługi doradczej realizowanej w ramach Projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia usługi doradczej
realizowanej w ramach Projektu
„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji”
(nr Projektu: RPDS.01.03.01-02-0014/17)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

4.-Zapytanie-ofertowe-dot.-zlecenia-Usługi-doradczej-4 (2)